O katedrze lab TechInf wyk TechInf lab SysWspDz Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL
Katedra Nauk Ścisłych

Technologie informacyjne laboratorium


Program zajęć
SP-BW2 (15h) SP-IB2 (30h) SM-K2 (30h) NP-BW2 (9h) NP-IB2 (18h) NP-S2 (18h)

    sprawozdania pobierz Libreoffice pobierz Gimp pobierz Inkscape
Regulamin laboratorium
  1. Wszystkie zajęcia na godz. 08:00 rozpoczynają się o godz. 08:15.
  2. Student może przyjść z inną grupą o ile są wolne miejsca.
  3. Ocena końcowa jest średnią ocen. Wszystkie sprawdziany muszą być zaliczone.
  4. Sprawdziany można poprawiać przy okazji zajęć sprawdzianowych oraz na koniec semestru (ostatnie spotkanie).
  5. Po zakończeniu semestru przysługuje tylko JEDEN termin poprawkowy (jedno podejście), w czasie sesji egzaminacyjnej.
  6. Studenci sami pilnują swoich terminów poprawkowych. Studenci przedstawiają prowadzącemu propozycję terminu poprawkowego dla całej grupy poprawiających.
  7. Istnieje możliwość przepisania ocen z przedmiotów informatyka lub technologie informacyjne ze studiów wyższych, lub z certyfikatu ECDL. Nie przepisujemy ocen ze szkół aspiranckich, techników, kursów.
  8. Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu na początku semestru. Student wykonuje wszystkie zaliczenia i jest zwolniony z zajęć.